گرقتن تابعیت ترکیه اتباع حقیقی خارجی از طریق خرید املاک و مستغلات

طبق قانون شهروندی شماره 5901 کشور ترکیه، تابعیت ترکیه را می توانید با مراجعه به مرجع ذیصلاح کسب اخذ نمود. هر تبعه خارجی که شرایط مربوطه را داشته باشد می تواند با درخواست به مرجع ذیصلاح برای گرفتن حق شهروندی اقدام کند. مطابق ماده 12 این قانون با عنوان “موارد استثنایی در زمینه اعطای تابعیت ترکیه” یک روند خاص و تسهیل پذیر برای برخی از اتباع خارجی در نظر گرفته شده است. با ایجاد تغییراتی در چارچوب این روند، راه اخذ حق شهروندی برای اتباع خارجی سرمایه گذار در کشور ترکیه بسیار آسان تر شده است.

 • تغییرات انجام شده در قانون اعطای حق شهروندی ترکیه
 • تثبیت و تایید سرمایه گذاری ثابت به مبلغ حداقل پانصد هزار دلار یا معادل ارز خارجی آن یا معادل لیر ترکیه توسط وزارت صنعت و فناوری،
 • خرید املاک به مبلغ 250 هزار دلار یا معادل ارز خارجی آن یا معادل لیر ترکیه،
 • استخدام حداقل 50 نفر کارمند، تایید شده توسط وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی،
 • خرید و نگهداری حداقل مبلغ پانصد هزار دلار یا ارز خارجی آن یا معادل لیر ترکیه سپرده به مدت سه سال، تایید توسط وزارت امور خارجه وزارت خزانه داری،
 • خرید اسناد استفراضی دولت مبلغ حداقل پانصد هزار دلار آمریکا یا ارز خارجی معادل آن یا لیر ترکیه و نگهداری آن به مدت سه سال، تایید شده توسط وزارت خزانه داری و دارایی،
 • افراد مشخص شده توسط هیئت مدیره بازارهای سرمایه، که مبلغ حداقل پانصد هزار دلار یا معادل ارز خارجی ان یا معادل لیر ترکیه سهم مشارکت صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و یا خرید سهم مشارکت صندوق ریسک سرمایه گذاری با خریداری کرده اند با شرط نگهداری به مدت سه سال می توانند تابعیت ترکیه را کسب کنند به شرطی که مانعی برای امنیت ملی و نظم عمومی نباشند.

 

 

مطابق با قسمت (ب) بند دوم ماده 20 قانون اعطای حق شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات،  اتباع خارجی که به طور صحیح معیارهای زیر را رعایت کنند ، با تصمیم و تایید رئیس جمهور حق شهروندی ترکیه به آن ها اعطا می گردد.

 • خریداری املاک در ترکیه حداقل به مبلغ 250 هزار لار آمریکا،
 • اسناد مربوطه به املا به مدت سه سال نبایستی بفروش گذاشاه شوند،
 • این موارد باید توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی تعیین و تایید گردد،
 • علاوه بر این شرایط، مطابق ماده 12، کسی که می خواهد تابعیت ترکیه داشته باشد نباید به هیچ وجه اخلالی در امنیت ملی و نظم عمومی ترکیه ایجاد کند.

نکته: در صورت تعیین مبلغ سرمایه سند ملک مورد نظر به لیر ترکیه، مطابق با نرخ فروش موثر ارز بانک مرکزی و یا نرخ فروش ارز خارجی معادل مورد تایید وزارت در آن تاریخ، تعیین میگردد. امکان عبور از چارچوب بند دوم این قانون برای اتمام مدت مشخص انواع سرمایه گذاری مشخص شده، میسر می باشد.

 • تغییرات قانون انجام شده

 مطابق با ماده 12 قانون اعطای حق شهروندی به اتباع خارجی در ترکیه، سرمایه گذارانی که حداقل مبلغ 250 هزار دلار ملک خریداری کرده اند، مشروط بر اینکه هیچ گونه مشکلی از نظر امنیت ملی و نظم عمومی برای کشور ترکیه نداشته باشد؛ با نگه داری اسناد املاک خریداری شده بطور درست، به مدت سه سال و با تایید وزارت محیط زیست و شهرسازی، در صورت ارائه درخواست به ریاست جمهوری و تایید آن توسط شخص رئیس جمهور، حق شهروندی ترکیه به آن سرمایه گذاران اعطا می شود.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *