پیشرفت روند درخواست گرفتن تابعیت ترکیه چگونه می باشد؟

در پروسه های درخواست اخذ تابعیت ترکیه، تحقیق درباره افرادی که پرونده آنها مطابق با شرایط تهیه شده است توسط اداره پلیس استان انجام می شود. تحقیقات پرونده اتباع خارجی که به اتمام رسیده اند به فرمانداری ارسال می شود و فرمانداری پرونده را به کمیسیون ارسال می کند.

کمیسیون، با بررسی پرونده و انجام مصاحبه متقابل تعیین می کند که آیا متقاضی، کلیه موارد و شرایط فوق را دارد یا خیر. در این مصاحبه وضعیت خانواده متقاضی نیز مورد بررسی قرار می گیرد و  اینکه وی از نژاد ترک است یا خیر نیز مورد توجه قرار می گیرد. مصاحبه های متقاضیان ناشنوا و نابینا با کمک مترجمان مسلط به زبان اشاره با آنها انجام می شود و یا اگر متقاضی سواد نداشته باشد با روش خاص خود انجام می شود.

اگر تصمیم کمیسیون مثبت باشد، پرونده به وزارتخانه ارسال می شود و اگر تصمیم منفی باشد، پرونده به دفتر فرمانداری ارسال می شود.

 • شرایط استثنایی گرفتن شهروندی ترکیه چیست؟

 به شرط آنكه مانعی از نظر امنیت ملی و نظم عمومی وجود نداشته باشد. با پیشنهاد وزارت امور داخلی کشور ترکیه، به دنبال تصمیم شورای وزیران، اتباع خارجی که در زیر آمده اند می توانند تابعیت ترکیه را کسب نمایند.

 • آوردن تاسیسات صنعتی و یا علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی یا هنری و یا ارائه خدمات استثنائی و یا مواردی که احتمال داده می شود در آینده در این زمینه ها برای کشور ترکیه انجام شود؛ و افرادی که از طرف وزارتخانه های مربوطه در مورد آنها پیشنهادی استدلال می شود.
 • اشخاصی که ملزم هستند تابعیت ترکیه داشته باشند.
 • اشخاصی که به عنوان مهاجر پذیرفته شده اند.

 چگونه از طریق ازدواج می توان تابعیت ترکیه را گرفت؟

ازدواج با یک شهروند ترک به طور خودکار منجر به کسب تابعیت ترکیه نمی شود. در صورتی یک تبعه خارجی می توان برای اخذ حق شهرونی از این طریق اقدام کند که با یک شهروند ترک حداقل به مدت 3 سال ازدواج کند و پس از ازدواج نیز در کنار همسر خود زندگی کند. داشتن شروط زیر برای متقاضیان تابعیت ترکیه الزامی می باشد:

 • زندگی در کنار همسر ترک،
 • اجتناب از انجام کارهایی که اتحاد و چهارچوب خانواده را از بین می برد،
 • نداشتن موردی که ناقض امنیت ملی و نظم عمومی باشد.

اگر یک شهروند انگلیسی با یک شهروند ترک ازدواج کند، اولین قدم ارائه درخواست با عنوان تشکیل خانواده است. این کار برای همسر انگلیسی باعث گرفتن اقامت موقت او می شود. سپس به شرط ازدواج به مدت معینی پس از اتمام مراحل اقامت موقت، راه برای ارائه درخواست اخذ تابعیت ترکیه برای شخص انگلیسی باز خواهد شد.

توجه:

 • در صورت فوت همسر ترک پس از ارائه درخواست، شرط ادامه ازدواج لزومی نخواهد داشت.
 • در صورتی که اتباع خارجی که تابعیت ترکیه را از طریق ازدواج به دست آورده اند اگر تصمیم به طلاق بگیرند، مشروط به داشتن حسن نیت در ازدواج، می توانند حق شهروندی ترکیه خود را حفظ کنند.
 • محكومین یا زندانیانی كه به هر جرمی هنوز در دادگاه هستند، نمی توانند درخواست كنند.
 • همسر خارجی متقاضی اخذ تابعیت ترکیه در صورتی که بعدا تابعیت ترکیه را بدست آورد؛ محاسبه زمان سپری شده در ازدواج براساس تاریخی است که این فرد متثاضی تابعیت ترکیه را اخذ نمیده است.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *