شرایط لازم برای ارائه درخواست تابعیت ترکیه با سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

مطابق آیین نامه و اصلاحیه ماده 20 آیین نامه و بند دوم قسمت ب ماده مذکور با خرید و سرمایه گذاری در مسکن و املاک به مبلغ حداقل 250 هزار دلار به شرط نگهداری و نفروختن به مدت سه سال و تثبیت توسط وزارت راه و شهرسازی به طور استثنایی، اعطای تابعیت ترکیه به آن سرمایه گذاران خارجی امکان پذیر شده است.

در این مور:

 • برای تعیین مبلغ مقرر در ماده مذکور در درخواست های مربوط به تملک مسکن و املاک به منظور استفاده از آیین نامه مذکور، کارشناس ارزشیابی، که دارای پروانه معتبر است، که توسط هیئت بازارهای سرمایه مورد تایید لست، مطابق با استانداردهای ارزش گذاری روز، بر روی آن املاک ارزش گذاری می نماید و گزارش ارزشیابی ارائه می شود.
 • ارزش بروز این املاک نیز به نرخ دلار از روی نرخ دولتی ارزش دلار در بانک مرکزی ترکیه در همان تاریخ محاسبه و ارائه می شود.
 • در صورتی که بیش از یک ملک توسط همان شخصی خریداری شده باشد مشروط بر اینکه در زمان بین اصلاح مقررات در تاریخ 12.01.2017 و تاریخ انجام این دستورالعمل باشد، اگر ارزش آن به میزان ذکر شده و یا بیشتر از آن مبلغ باشد، هر ملک در بر اساس مبلغ نوشته شده در سند مالکین آن ها در تاریخ فروش براساس نرخ فروش مؤثر آن محاسبه می شود.
 • شخص حقیقی خارجی که املاک و مستغلات را در دادرسی رسمی خریداری کرده است. “مطابق ماده 20 آیین نامه اجرای قانون حقوق شهروندی ترکیه متعهد شده است كه این املاک خریداری شده را به منظور کسب تابعیت ترکیه خریده و به مدت 3 سال نمی تواند به فروش بگذارد” و باید در قسمت بیانیه سند مالکیت ذکر شود که ” مطابق ماده 20 آیین نامه اجرای قانون حقوق شهروندی ترکیه این ملک خریداری شده به مدت سه سال فروخته نمی شود”؛ و عبارت” تعهد دارد كه ظرف مدت سه سال از تاریخ خرید و مطابق ماده 20 آیین نامه اجرای قانون حقوق شهروندی ترکیه فروخته نمیشود” باید مشخص شود.
 • در صورتی که خرید املاک خریداری شده بین تاریخ تصویب اعمال تغییر در قانون حق شهروندی مورخ 12/01/2017 ، و تاریخ اجرای آن باشد و هیچ توضیحی در سند رسمی املاک خریداری شده مبنی بر این که به مدت 3 سال قابل فروش نیست، نوشته نشده باشد؛ در صورت ارائه درخواست مالک گرفتن تعهد از او، عبارت “طبق این تعهد به مدت سه سال از تاریخ خرید مطابق ماده 20 آیین نامه اجرای قانون حق شهروندی ترکیه این ملک فروخته نمی شود.” در قیمت بیانیه سند ثبت می شود.
 • اگر همان شخص درخواست بیش از یک ملک را داشته باشد که ارزش آن برابر و یا بیشتر از مبلغ تعیین شده باشد، به شرط آنکه با همان تاریخ و شماره برگه باشد، و با درج این عبارت که”در چارچوب ماده 20 آیین نامه اجرای قانون اعطای حق شهروندی ترکیه و متعهد به نفروختن ملک به مدت سه سال از تاریخ خرید آن” در قیمت بیانیه ها و برای ملک های خریداری شده در بین تاریخ 12/01/2017 و تاریخ انجام این قانون، شرط اینکه باید با یک شماره ژورنال خریداری شده باشند معتبر نخواهد بود.
 • مطابق آیین نامه مذكور، با فسخ تعهد مذكور پس از انقضاء دوره سه ساله مشخص شده در بیانیه مندرج در سند مالکیت، ویا در طول این مدت، وضعیت شهروندی شخص از سوابق MERNIS بررسی می شود که:
 • الف – در صورت ثبت مالک به عنوان شهروند ترکیه در سیستم، رد درخواست و حفظ تعهدنامه تا پایان دوره سه ساله صورت می گیرد،
 • b- در صورت عدم ثبت، لازم است با پرسیدن از اداره كل امور جمعیت و امور شهروندی مبنی بر این مورد، ادامه روند باید مطابق با جواب دریافت شده انجام و ادامه یابد.
 • سلب حق مالکیت و اقدامات نظیر آن برای املاک خریداری شده برای اخذ حق شهروندی مطابق با قانون مورد نظر، در صورت جابجایی در طول مدت سه سال، بدون خواست و رضایت صاحب املاک به هر دلیل و نحو، اوضاع و مورد بلافاصله به اداره کل جمعیت و امور شهروندی گزارش می شود.
 • گزارش های ارزشیابی ارسال شده در رابطه با درخواست ها برای استفاده از این دستورالعمل باید متعلق به سال خرید آن ملک باشد و اگر معاملات مربوط به برنامه های انجام شده در پایان سال در سال درخواست تکمیل نشود، نرخ ارزیابی مجدد اعلام شده توسط وزارت دارایی اعمال می شود.
 • اگر مبلغ موجود در گزارش ارزیابی املاک خریداری شده بر اساس این قانون، کمتر از مبنای مبلغ مالیات بر املاک تعیین شده توسط شهرداری ها طبق مقررات قانون مالیات بر املاک به شماره 1319 باشد، هزینه های انتقال سند بر اساس آن محاسبه می شود.
 • پس از اتمام معامله، نمونه ثبت سند حاوی نشان به شخص مربوطه داده می شود.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *